پرسنل واحد

تعداد بازدید:۱۱۱۷

1- اکبر گازران (مسئول واحد)

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی


2- حیدرعلی سرگزی ( کارشناس طرح پزشک خانواده- نیروی انسانی)

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی


3- خدیجه صفرزایی(کارشناس امور بهورزی و خانه های بهداشت- جلب مشارکت مردمی- امور پرستاری- داوطلبین سلامت)

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی


4- عصمت ملاشاهی( کارشناس ثبت و جمع آوری اطلاعات طرح پزشک خانواده-برنامه اطلاعات ساختار شبکه سلامت(HINS))

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی

 

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۵