گسترش

تعداد بازدید:۱۳۴۹

پرسنل واحد

1- اکبر گازران (مسئول واحد)

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی

 

 

 


2- حیدرعلی سرگزی ( کارشناس طرح پزشک خانواده- نیروی انسانی)                                       

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی

 

 

 


3-خدیجه صفرزایی                                                                                                   

(کارشناس امور بهورزی و خانه های بهداشت- جلب مشارکت مردمی- داوطلبین سلامت)

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

 

 

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۳۹۷